ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

ΜΑΛΕΑΣ

Εκεί που το Ευρωπαϊκό Τοπίο συναντά τον Μύθο.

 

el

en

capemalea.eu © 2010-2013    Όροι χρήσης

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

 

3. Καλείται ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης να συντάξει φάκελο (Ειδική Έκθεση) για την περιοχή για να χαρακτηριστεί προστατευόμενο τοπίο ή φυσικός σχηματισμός  όσον αφορά τη βιοποικιλότητά του σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο 3937,  ΦΕΚ  Α’  60/31-3 -2011. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να προωθηθεί η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της χερσονήσου του Μαλέα μέσα από το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Νatura 2000, στο οποίο περιλαμβάνεται μεγάλο τμήμα της ως σημαντικός φυσικός τύπος οικοτόπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η περιοχή συμπεριλαμβάνεται στη «Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για την ορνιθοπανίδα.Για τον σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και η Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης.

 

4. Καλείται το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας να μεριμνήσει ώστε να επανεξετασθεί το θέμα του αγκυροβολίου στον Όρμο Βατίκων με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση (αγκυροβόλιο εντός απαγορευμένης περιοχής αλιείας όπως ορίζεται με  το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρ. 16/2009 ΦΕΚ 32 τ.Α΄/24-2-2009 που αξιοποιεί και προστατεύει κοραλλιογενείς σχηματισμούς, περιοχές προστασίας γόνου ιχθύων κτλ)  ήδη θέτει σε σοβαρότατο κίνδυνο

          α. τον υποθαλάσσιο αρχαιολογικό θησαυρό της περιοχής, συγκεκριμένα την παγκοσμίως γνωστή βυθισμένη προϊστορική πολιτεία στο Παυλοπέτρι

        β. τον υγροβιότοπο της Λίμνης Στρογγύλης ο οποίος έχει ενταχθεί  στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ειδικών Ζωνών Διατήρησης NATURA 2000 με κωδικό GR24540002

       γ. τα ζωτικής σημασίας λιβάδια ποσειδωνίας (posidonia oceanica) και τους εξαιρετικού ενδιαφέροντος  κήπους  κορραλιών  στον όρμο

    5. Παροτρύνονται όλοι οι αρμόδιοι δημόσιοι, ιδιωτικοί και κοινωνικοί φορείς να ενεργοποιηθούν, υλοποιώντας δράσεις που οδηγούν στην ανάδειξη, διαφύλαξη και διαχείριση των τοπίων του Καβομαλιά, επιτυγχάνοντας έτσι και την προστασία της μοναδικής φυσικής πολιτισμικής του κληρονομιάς. Οι ιδιωτικοί και κοινωνικοί φορείς συμπεριλαμβανομένων και των μη-κυβερνητικών οργανώσεων και συλλόγων κοινωφελούς χαρακτήρα, ενθαρρύνονται να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια στις Δημόσιες Αρχές για την κήρυξη του Καβομαλιά ως Τοπίου Εθνικής/Διεθνούς Αξίας ή/και ως προστατευόμενου τοπίου. Παράλληλα με τα ανωτέρω

        α. Να ενταχθεί η μεσαιωνική καστροπολιτεία της Μονεμβασίας στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO προκειμένου να προωθηθεί η προστασία, η ανάδειξη και η αξιοποίηση του μεσαιωνικού οικισμού στο σύνολό του, με αναστηλωτικές εργασίες και έργα υποδομής, αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου. 

        β.  Να Χαρακτηρισθούν–θεσμοθετηθούν οι παραδοσιακοί οικισμοί της χερσονήσου του Μαλέα και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θεσμοθέτησης των παραδοσιακών οικισμών της περιοχής του Ζάρακος.

   6. Τέλος, προσκαλούνται όλοι ανεξαιρέτως να συμμετέχουν ενεργά σε οποιεσδήποτε ενέργειες συμβάλλουν προς την ανάδειξη και διαφύλαξη του  φυσικού και πολιτισμικού τοπίου της Χερσονήσου Μαλέα τόσο για το παρόν όσο και για τις μελλοντικές γενεές.

Μονεμβασία 30 Απριλίου 2011

Οι υπογράφοντες

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΒΟΜΑΛΙΑ

 

 

 

 

 

για την προστασία της

Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

του Φυσικού  Περιβάλλοντος και του τοπίου της χερσονήσου Μαλέα

 

 

Χάρτης από το geodata.gov.gr (Καβομαλιάς ) στον οποίο απεικονίζονται τα όρια των τοπικών διαμερισμάτων , οι περιοχές NATURA2000 και τα καταφύγια άγριας ζωής

Επικοινωνήστε μαζί μας και προσυπογράψτε και εσείς την διακήρυξη για τον Καβομαλιά

Παρακαλούνται όλοι όσοι επιθυμούν να συνυπογράψουν το κείμενο της Διακήρυξης να αποστείλουν email στους tripontikas@capemalea.eu  ή chrysanthi.gallou@nottingham.ac.uk , με τα κάτωθι στοιχεία, δηλώνοντας την επιθυμία τους.
Ονοματεπώνυμο
Επάγγελμα/Τίτλος Τιμής/θέσης (π.χ Βουλευτής, Δήμαρχος,Δημοτικός σύμβουλος, Ιερέας, εκδότης, κλπ)
Οδός και αριθμός
Περιοχή
Τηλέφωνο επικοινωνίας
email
Για τους Δημόσιους φορείς (όπως Δήμοι), Πολιτιστικούς , αθλητικούς συλλόγους ή Ομοσπονδίες/Συνομοσπονδίες και γενικότερα συλλογικούς φορείς, ΜΚΟ κτλ., τις αποφάσεις του Δ.Σ. τους.

Ποιοι έχουν προσυπογράψει

 

 

 

 

 

 

Αρχική

Διεθνές Συμπόσιο

Καβομαλιάς

Χερσόνησος Μαλέα

Επικοινωνία