ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

ΜΑΛΕΑΣ

Εκεί που το Ευρωπαϊκό Τοπίο συναντά τον Μύθο.

 

el

en

capemalea.eu © 2010-2013    Όροι χρήσης

Χορηγοί

 

 

 

Διεθνές Συμπόσιο

Πολιτιστικής & Περιβαλλοντικής

Κληρονομιάς και Τοπίου

 

Χορηγοί Διεθνούς Συμποσίου

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι αγκάλιασαν και βοήθησαν στη διεξαγωγή του Συμποσίου. Ενός Συμποσίου που πραγματοποιήθηκε με προσφορές και μέσα από πολίτες. Χωρίς την έμπρακτη συμπαράσταση των χορηγών, αυτό το Συμπόσιο δεν θα είχε την δυναμική που έχει τώρα οι εργασίες του οποίου συνεχίζονται. Έχει γίνει απόλυτα αντιληπτό ότι η ήπια τουριστική ανάπτυξη αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Περισσότερα για αυτό το θέμα όμως θα αναφέρουμε στον ’Καβομαλιά’ και τη Χερσόνησο Μαλέα’

Text Box: γενικοί
Text Box: Ξενοδοχεία
Text Box: Χορηγοί Επικοινωνίας 
Text Box: Παραγωγοί
Text Box: Bio Παραγωγοί

Χορηγοί

 

 

 

 

 

 

Αρχική

Διεθνές Συμπόσιο

Καβομαλιάς

Χερσόνησος Μαλέα

Επικοινωνία