ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

ΜΑΛΕΑΣ

Εκεί που το Ευρωπαϊκό Τοπίο συναντά τον Μύθο.

 

el

en

Παυλοπέτρι– Η αρχαιότερη βυθισμένη Πολιτεία στον Κόσμο

4η Θεματική Ενότητα

 

Τοπίο και Πολιτιστική Κληρονομιά

 ΑΠΡ 30

Στη γη και στη θάλασσα των αρχαίων Βοιών:

Ο άνθρωπος στη διαχρονία

 

καθ. Ελένη Μαντζουράνη

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

01

Αρχαιολογικά ευρήματα και  γραπτές πηγές:

Μια νέα ματιά στη Χερσόνησο του Μαλέα

 

 

Έλενα Ζαββού &

Αθανάσιος Θέμος

Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

02

Αφροδίτη Σορώτου- Μεσογειακό Ινστιτούτο για την Φύση και τον άνθρωπο

κα. Έλενα Ζαββού

Text Box: Δεν υπάρχει διαθέσιμη              φωτογραφία
Παναγιώτης Τριπόντικας

κ. Αθανάσιος Θέμος

Text Box: Δεν υπάρχει διαθέσιμη              φωτογραφία

Η συμβολή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χερσονήσου του Μαλέα

 

 

Αδαμαντία Βασιλογάμβρου & Αφροδίτη Μαλτέζου

Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

03

Αφροδίτη Σορώτου- Μεσογειακό Ινστιτούτο για την Φύση και τον άνθρωπο

κα. Αδαμαντία Βασιλογάμβρου

Text Box: Δεν υπάρχει διαθέσιμη              φωτογραφία
Παναγιώτης Τριπόντικας

κα. Αφροδίτη Μαλτέζου

κα. Ελένη Ματζουράνη

Τοπίο και Έρευνα. Η περίπτωση της «ομάδας Ν.Β. Δρανδάκη» στην Επαρχία της Επιδαύρου Λιμηράς τα καλοκαίρια 1982-1983

 

 

Δρ. Χαρά Κωνσταντινίδη &

Δρ. Ελένη Δεληγιάννη-Δωρή

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

04

Αφροδίτη Σορώτου- Μεσογειακό Ινστιτούτο για την Φύση και τον άνθρωπο

Δρ. Ελένη Δεληγιάννη-Δωρή

Text Box: Δεν υπάρχει διαθέσιμη              φωτογραφία
Παναγιώτης Τριπόντικας

Δρ. Χαρά Κωνσταντινίδη

Text Box: Δεν υπάρχει διαθέσιμη              φωτογραφία

Αρχική

Διεθνές Συμπόσιο

Καβομαλιάς

Χερσόνησος Μαλέα

Επικοινωνία