ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

ΜΑΛΕΑΣ

Εκεί που το Ευρωπαϊκό Τοπίο συναντά τον Μύθο.

 

el

en

capemalea.eu © 2010-2013    Όροι χρήσης

02

Δρ. Ελευθέριος Αλεξάκης

Κλευταύλακο– Η μυστική είσοδος του Πειρατή Βουρογιώργη στον Καβομαλιά

Λαϊκές παραδόσεις και Τοπίο στον Καβομαλιά:

Μια ανθρωπολογική προσέγγιση

 

Δρ. Ελευθέριος Αλεξάκης

Ακαδημία Αθηνών

2η Θεματική Ενότητα

 

Τέχνη, Λογοτεχνία, Λαογραφία και Θάλασσα

 ΑΠΡ 30

Η ναυτική παράδοση 

στη σύγχρονη Ελληνική τέχνη

 

Δρ. Μεταξία Παπαποστόλου

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

03

«Επί πόντον πλαζόμενοι»: 

Η Ελληνική ναυτιλία δια μέσου των αιώνων

 

Πάνος Λασκαρίδης

Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη

04

Ιστορίες και θρύλοι

για τον Καβομαλιά 

 

Κωνσταντίνος Καταγάς

Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών- Αντιναύαρχος Π.Ν ε. α.

01

κ. Κωνσταντίνος Καταγάς

Δρ. Ελευθέριος Αλεξάκης

Δρ Μεταξία Παπαποστόλου

Δρ. Μεταξία Παπαποστόλου

κ. Πάνος Λασκαρίδης- Πρόεδρος Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

κ. Πάνος Λασκαρίδης

Αρχική

Διεθνές Συμπόσιο

Καβομαλιάς

Χερσόνησος Μαλέα

Επικοινωνία