Χρήσιμοι σύνδεσμοι & νεώτερα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο και τις εξελίξεις σε Περιφερειακό & τοπικό επίπεδο

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

ΜΑΛΕΑΣ

Εκεί που το Ευρωπαϊκό Τοπίο συναντά τον Μύθο.

 

el

en

capemalea.eu © 2010-2013    Όροι χρήσης

Ιστορικά τοπία και τοπία μνήμης: Προοπτικές διατήρησης

του παρελθόντος στα ελληνικά τοπία

 

Δρ. Hamish Forbes                                    

Πανεπιστήμιο του Nottingham                     

Καβομαλιάς– Ανατολική ακτογραμμή

 

1η Θεματική Ενότητα

 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο και η περίπτωση του Καβομαλιά

 ΑΠΡ 30

01

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3827/10

Επικύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

για το τοπίο

Council of Europe

Συμβούλιο της Ευρώπης

Εξελίξεις στα θέματα τοπίου

Στη Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μαλέα Άκρα, με αφετηρία την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο

02

Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο στην Ελλάδα:

η περίπτωση του Καβομαλιά.

 

Παναγιώτης Τριπόντικας, Σύνδεσμος Βελανιδιωτών «Η Μυρτιδιώτισσα», Αφροδίτη Σορώτου, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Δρ Καλλιόπη Πεδιαδίτη, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Αρχική

Διεθνές Συμπόσιο

Καβομαλιάς

Χερσόνησος Μαλέα

Επικοινωνία